همراه

یادگیری زبان، گذراندن اوقات فراغت، ورزش کردن، به مهمانی های همجنس گرایان رفتن، هیچکدام به تنهایی لذت بخش نیستند و نیاز به همراه دارند.
همراه ها عبارتند از مشاوران، رایزنان، مدرسان، دوستان، حمایت کنندگان و بسیاری دیگر. همچنین شامل افرادی می شود که افراد را در انجام کارهای اداری یا در تکمیل فرم های درخواست ،همراهی می کنند. همراهان بخشی از مجموعه ما هستند، که با به اشتراک گذاشتن دانش و توانایی های خود، کارها را برای ما راحت تر می کنند.
آیا میخواهید یک همراه در Queer Base باشید؟ از آشنایی با اشخاصی با دانش های زبانی متفاوت خرسند خواهیم شد، زبان هایی چون: انگلیسی، فرانسوی، عربی، فارسی، ترکی، روسی، آلمانی…
برای ما ایمیل بفرستید: buddy[at]queerbase.at

This information is also available in: EnglishGerman