اخطار قانونی قبل از فرار

از پیام شما متشکریم. گرایش جنسی و هویت جنسیتی یکی از دلایل اصلی درخواست پناهندگی در اتریش می باشد. بدین معنی که درصورتیکه شما به عنوان یک همجنسگرای زن (لزبین)، ترا جنس، همجنسگرای مرد (گِی) و یا دوجنس گرا، مورد تهدید یا تعقیب قانونی هستید، می توانید آن را به عنوان یک دلیل برای درخواست پناهندگی ارائه دهید.
اما: متاسفانه شما می بایست ارائه درخواست پناهندگی را در بدو ورود به مرزهای اتریش و یا در اتریش، به تنهایی انجام دهید.
استثناء: زمانیست که همراهان شما، شامل: همسر یا شریک جنسی، فرزندان زیر سن قانونی و یا والدین شما (در صورتیکه شما زیر سن قانونی باشید) در اتریش پناهنده و یا تحت حمایت مالی دولت باشند.
درکدام مرکز می توانید درخواست پناهندگی خود را ارائه دهید؟
نزد هر مرکز پلیس (به عنوان مثال مرکز پلیس در Hernalser Gürtel 6-12, 1080 Wien) و نزد هر مامور پلیس.
همین که شما درخواست پناهندگی دهید، مطابق قانون از بازگردانده شدن به کشور خود (دیپورت شدن) محفوظ هستید یا به اصطلاح “faktischen Abschiebeschutz” دارید و این بدان معناست که تا زمان دریافت رأی درمورد پرونده خود، می توانید بطور قانونی در اتریش اقامت داشته باشید.
متاسفانه هنوز در چهارچوب پروسه پناهندگی راه قانونی برای ورود به کشور اتریش وجود ندارد. ما می توانیم شما را تنها بعد از ورود به کشور اتریش (که اغلب به طور غیرقانونی میسر است) حمایت کنیم. به عنوان راهکار دیگر، طبیعتاً می توانیم شما را از طرق دیگر ورود به اتریش که در چهارچوب قوانین مهاجرت (مانند ویزای دانشجویی، تحصیلی یا کاری) معین شده مطلع کرده و در جریان پروسه شما را حمایت کنیم. این روش ورود قانونی شما را در طی تنها چند ماه ممکن می سازد، که مسلماً مستلزم تقبل هزینه و همچنین مدارکی چون گذرنامه و پذیرش دانشگاه یا مدرسه و یا استخدام از طرف یک کارفرما می باشد. در این پروسه نیز ما می توانیم شما را از خارج از کشور، از طریق ایمیل مشاوره داده و به شما یاری برسانیم.
درصورتیکه سوالی راجع به پروسه پناهندگی در اتریش و یا تشکل ما دارید، صمیمانه از شما در QueerBase استقبال خواهیم کرد (asylum@queerbase.at) – در هر صورت: اگر شما در اطریش هستید، ما در پروسه پناهندگی شما را حمایت خواهیم کرد!
با آرزوی بهترین ها،
دوستدارتان Queer Base

This information is also available in: EnglishGermanRussianArabic